Data złożenia petycji: 01.04.2021 r.
 
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana: "Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze"
Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza danych osobowych osoby wnoszącej petycję.

Odpowiedź na petycję: 24.06.2021