Prezydent Miasta Zgierza w dniu 11 marca 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Promocji i Kultury (Dział Promocji) w Urzędzie Miasta Zgierza w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu.