Prezydent Miasta Zgierza w dniu 5 marca 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy: Od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.