Uchwała nr XXIV/302/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035".