Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 10.00 i 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędą się dwa odrębneI przetargi pisemne ograniczone - konkursy ofert na wydzierżawienie w latach 2021-2023 w sezonie wiosenno - letnim, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 273, położonej w 122 obrębie miasta Zgierza stanowiącej części płyty Placu Jana Pawła II, z przeznaczeniem na drobną działalność handlową - 2 ogródki (stanowiska) gastronomiczno - handlowe (nr 1 i nr 2) o powierzchni 100 m każde, wraz z towarzyszącym im programem kulturalno - rozrywkowym.