Adres lokalu: ul. Długa 13
 
Powierzchnia lokalu: 19,44 m2
 
Cena wywoławcza 1 m2: 22,49zł netto
 
I termin przetargu: 02.03.2021 r. o godz 10:00 w siedzibie spółki 
 
Szczegóły ogłoszenia