Adres lokalu: ul. Popiełuszki 1

Powierzchnia lokalu: 14,00 m2
 
Cena wywoławcza 1 m2: 22,49zł netto
 
I termin przetargu: 02.03.2021 r. o godz 11:00 w siedzibie spółki 
 
Szczegóły ogłoszenia