Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2021 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

- ul. Parzęczewska 14 m. 58, blok nr 16