Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2021 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomosciach wspólnych (w tym w prawie własności gruntu):

- Plac Kilińskiego 7 m. 8
- ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11
- ul. Śniechowskiego 24C m. 27