Konsultacje społeczne za pośrednictwem poczty elektronicznej z mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi i społecznymi przeprowadzone będą w dniach 20 - 22 stycznia 2021 r.