Konsultacj społeczne z mieszkańcami miasta Zgierza, organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na terenie miasta Zgierza w zakresie ich działalności, przeprowadzone będą w dniach 28.12.2020 - 24.01.2021 za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom http://konsultacje.zgierz.pl/