siedziba: 95-100Zgierz, ul. 3 Maja 41
tel. 42 719 08 79
fax 42 719 08 04
www: www.staszic.zgierz.pl

 
KRS 0000175850
KONTO 47 1020 3440 0000 7102 0053 8165
Data uzyskania statusu OPP: 24.01.2006 r.

Zarząd:

Prezes - Aleksandra Górska
Wiceprezesi - Krzysztof Wołowski, Tomasz Kowalski
Sekretarz - Marek Beker
Skarbnik - Anna Obreda
Członkowie Zarządu - Beata Baszczyńska-Misztal, Jarosław Gorzycki, Szczepan Rybczyński, Jarosław Szopa

Komisja Rewizyjna - Ewa Marciniak, Marek Kwiatkowski, Jacek Olczak

Informacje:

Stowarzyszenie zarejestrowano 13.10.2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia (XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego).