*organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Urocza 9
tel. 506 761 221
faks 42 719 08 04

KRS 0000226639
NIP 732-20-15-488
REGON 473303346
KONTO 91 1050 1461 1000 0022 8952 9931

Data uzyskania statusu OPP: 19.01.2005 r.