Termin kontroli:
02.12.2019

Jednostka kontrolująca:
Najwyższa Izba Kontroli

Dokumentacja:
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź Prezydenta Miasta Zgierza na wystąpienie pokontrolne