Termin kontroli:
15.11.2019

Jednostka kontrolująca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dokumentacja:
Wystąpienie pokontrolne