Termin kontroli:
16.04.2019

Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dokumentacja:
Raport z czynności kontrolnych

Wyłączenie jawności w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.