Termin kontroli:
29.10.2018 r.

Jednostka kontrolująca:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dokumentacja:
Wystąpienie pokontrolne