Termin kontroli:
24.08.2018 r.

Jednostka kontrolująca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dokumentacja:
Wpis w książce kontroli - "bez zastrzeżeń"

Wyłączenie jawności w zakresie naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
.