Termin kontroli:
08.05.2018 r.

Jednostka kontrolująca:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Dokumentacja:
Protokół z kontroli