Termin kontroli:
14.03.2018 r.

Jednostka kontrolująca:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dokumentacja:
Wystąpienie pokontrolne