Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie § 1 uchwały Nr XXV/318/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. poz. 1086), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Szczegóły konkursu w załączniku.