Koło w Zgierzu
siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91
tel. 42 715 63 53, 603 666 078
Koło czynne: środa 11.00 - 17.00
                      sobota 10.00-14.00

Zarząd koła PZN w Zgierzu:

Prezes - Wioleta Misiak
V-ce  Prezes - Józef Sobolewski
Sekretarz - Urszula Adamowicz
Skarbnik - Maria Leśniewicz
Członek zarządu - Elżbieta Michalska
Członek zarządu - Jan Niewiadomski

Data wpisu do rejestru sądowego - 07.02.2002 r.
Nr rejestru sądowego KRS 0000087884
Nr konta bankowego 54 1240 3031 1111 0000 3426 6560

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych przeciwdziałania ich dyskryminacji. Reprezentuje swych członków wobec organów państwa, administracji i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Zadania organizacji:

 • Poradnictwo w zakresie usprawniania widzenia:
  - dobór pomocy optycznych: lupy, monookulary, powiększalniki dla osób słabowidzących
  - ćwiczenia wspomagające widzenie
 • Korzystanie z biblioteki przystosowanej dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Szkolenie z orientacji przestrzennej i posługiwanie się białą laską
 • Szkolenie z zakresu czynności dnia codziennego
 • Spotkania i szkolenia dla osób chorujących na cukrzycę
 • Spotkania informacyjne dla osób z chorobą AMD
 • Doradztwo psychologiczne - dla osób potrzebujących - rozmowy, porady, wsparcia
 • Udzielanie porad prawnych, poradnictwo zawodowe
 • Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, prelekcji, sekcja brydża,warcaby, szachy.
Jeżeli masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku - przyjdź do nas! Udzielimy fachowej pomocy i wsparcia.