UCHWAŁA NR LIX/833/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasto Zgierz.

Zarządzenie nr 97/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zgierz w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Wykaz udzielonych dotacji   na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez Gminę Miasto Zgierz w 2022 roku.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez Gminę Miasto Zgierz w 2021 roku.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez Gminę Miasto Zgierz w 2020 roku.