Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 21 października 2020 roku o godz. II00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 2727 m2, położonego w 121 obrębie miasta Zgierza przy ul. Andrzeja Struga 26A i 28.