95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 21, SEM, p.2

 ul. Łęczycka 24

tel. 42 7164626 tel. 50485403

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku, by udzielać pomocy przedemerytom i emerytom w trudnych sytuacjach losowych, bronić ich praw i reprezentować w kontaktach z władzami lokalnymi, aktywizować do czynnego wypoczynku i rekreacji. Stowarzyszenie służy nieodpłatną pomocą swoim członkom przy rozliczaniu PIT-ów, organizuje wycieczki, spotkania okolicznościowe, tańsze wyjazdy na wczasy, do sanatoriów.