Nadchodzące posiedzenie Komisji  na eSesja

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
9 marca 2021 r.godz. 15.00, w systemie zdalnym

1. Analiza skargi na działania Straży Miejskiej w Zgierzu - przygotowanie projektu uchwały.
2. Podsumowanie pracy Komisji za I kwartał 2021 r.

Komisja Rewizyjna
15 marca 2021 r. godz. 15.00, w systemie zdalnym

1. Analiza przeciwdziałania i zwalcznia skutków COVID-19 i poniesionych kosztów przez miasto.
2. Informacja dotycząca działań Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców w roku 2020

Komisja Spraw Obywatelskich
16 marca 2021 r. godz. 15.30 w systemie zdalnym

1. Sprawozdanie z działalności MOPS w Zgierzu
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 i realizacji programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za rok 2020.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
17 marca 2021 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym

1. Działalność instytucji kultury na terenie miasta Zgierza - Miejski Ośrodek Kultury.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
18 marca 2021 r. godz. 16.00 w systemie zdalnym

1. Przygotowanie do realizacji inwestycji w 2021 r.

Komisja Statutowo - Prawna
22 marca 2021 r. godz. 15.00 w systemie zdalnym

1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.
2. Aktualizacja stutów jednostek pomocniczych Gminy Miasto Zgierz.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
22 marca 2021 r. godz. 16.00 w systemie zdalnym

1. Informacja na temat możliwości spalania odpadów w kominie przemysłowym zlokalizowanym na ul. Sienkiewicza w Zgierzu.

Komisja Budżetu i Finansów
23 marca 2021 r. godz. 15.00 w systemie zdalnym

1. Informacja o zaległościach w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za 2020 r.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
24 marca 2021 r. godz. 15.00 w systemie zdalnym

1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bl. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2020.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2020 r.