Komisja Rewizyjna
18 października 2021 r., godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Analiza działalności MPGK Sp. z o.o.
2. Analiza działalności MPGM Sp. z o.o.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
18 października 2021, godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Analiza skargi skierowanej do Rady Miasta Zgierza

Komisja Spraw Obywatelskich
19 października 2021 r., godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Ośrodki wsparcia dziennego pobytu. Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i  Rekreacji
20 października 2021 r., godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Informacja n/t inwestycji prowadzonych w roku 2021 na obiektach MOSiR Zgierz.
2. Analiza egzaminu ósmoklasisty w szkołach podległych  Gminie Miasto Zgierz.
3. Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych - Klub Sportowy Włókniarz Zgierz.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
21 października 2021 r., godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Informacja na temat realizacji przebudowy układu torowego i sieci trakcyjnej linii tramwajowych na terenie miasta Zgierza.

Komisja Statutowo - Prawna
25 października 2021 r., godz. 14.00, w sali 110
1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
25 października 2021 r., godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Przedstawienie informacji na temat efektów termomodernizacji budynków w  zasobie Gminy Miasto Zgierz.
2. Informacja na temat budynków w zasobach komunalnych oraz pozostałych budynków objętych opieką konserwatora zabytków na terenie miasta Zgierza.

Komisja Budżetu i Finansów
26 października 2021 r., godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Analiza wydatków ponoszonych na administrację publiczną (dot. Działu 750) - porównanie roku 2020 do roku 2019.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
27 października 2021 r., godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Informacja na temat możliwości wprowadzenia miejskiego Programu in vitro.