Komisja Budżetu i Finansów
11 stycznia 2022 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na 2022 rok - wydanie opinii zbiorczej.

Komisja Rewizyjna
17 stycznia 2022 r. godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Analiza inwestycji realizowanych i zrealizowanych w MOSiR Zgierz w 2021 r. oraz plany na rok 2022.

Komisja Spraw Obywatelskich
18 stycznia 2022r. godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Sprawozdanie z realizacji programu „Zgierz dla Rodziny".
2. Formy konsultacji społecznych i współdecydowania obywateli w mieście. Analiza i ocena dotychczasowych doświadczeń, propozycje nowych rozwiązań.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
19 stycznia 2022 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Informacja n/t udziału uczniów szkół podstawowych i Liceum im. Romualda Traugutta w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.
2. Informacja dotycząca organizacji ferii zimowych na terenie miasta.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
20 stycznia 2022 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Informacja nt planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta.

Komisja Statutowo - Prawna
24 stycznia 2022 r. godz. 14.00, w systemie zdalnym
1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję Rady Miasta Zgierza.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
24 stycznia 2022 r. godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu składowisk odpadów niebezpiecznych przy ul. Miroszewskiej oraz pogorzeliska przy ul. Kwasowej. Stan na koniec roku 2021.

Komisja Budżetu i Finansów
25 stycznia 2022 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym
1 .Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dekretowanych do Komisji.