Komisja Rewizyjna - 14 września 2020 r. godz. 16.15, sala 110

1. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 r.

2.   Informacja nt. rozpoczętych inwestycji i ich przebiegu w 2020 r. oraz stanu przygotowania zamówień publicznych na zadania inwestycyjne w roku 2021.

3. Sprawozdanie z działalności PEC Sp. z o.o.

Komisja Spraw Obywatelskich - 15 września 2020 r. godz. 16.15 w systemie zdalnym

1. Przedstawienie i analiza programu rządowego Dostępność Plus w kontekście możliwości wykorzystania go do poprawy dostępności budynków i obiektów publicznych w mieście Zgierzu oraz dostępności do środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - 16 września 2020 r. godz. 16.00 w systemie zdalnym

1. Informacja n/t "Akcji Lato" w roku 2020 na terenie miasta.

2. Informacja dotyczącą przygotowania zgierskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.

3. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 r.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych - 17 września 2020 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym

1. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 r.

Komisja Statutowo - Prawna - 21 września 2020 r. godz. 15.15, sala 110

1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 21 września 2020 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym

1. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 22 września 2020 r. godz. 15.30, w systemie zdalnym

1. Podsumowanie prac Komisji za III kwartał 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów - 22 września 2020 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym

1. Informacja o wysokości zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, ich oprocentowaniu według stanu na 31.08.2020 r.

2. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 roku.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 23 września 2020 r. godz. 13.30, w systemie zdalnym

1. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 r.