Podział miasta Zgierza na strefy dla celów ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawionego gruntu:

I strefa – Aleje Armii Krajowej, ul. Łódzka, Plac Jana Pawła II, ul. Długa (od Placu Jana Pawła II do ul. Heleny Wiewiórskiej), Plac Jana Kilińskiego, ul. 1 Maja, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (od ul. Parzęczewskiej do ul. Juliana Tuwima), Kamienna.

II strefa – ul. Jana Lechonia, ul. Juliana Tuwima, ul. Witkacego, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej), ul. Łęczycka, ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. ks. Szczepana Rembowskiego, ul. Stanisława Dubois, ul. 3 Maja, ul. Stefana Cezaka, ul. Kolejowa, ul. Romualda Mielczarskiego, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Czarna, ul. Konstantynowska, ul. Targowa, Plac Targowy, ul. Powstańców Śląskich.

III strefa – pozostałe ulice miasta Zgierza.

Na podst. zarządzenia Nr 468/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.12.2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Zgierz.