Zgierz, ul. Lechonia 2

www.centrum.zgierz.pl

zarząd@centrum.zgierz.pl

biuro@centrum.zgierz.pl

tel. 42 716 72 41, 42 716 16 90

Stowarzyszenie działa od 1989 roku na terenie Zgierza i Stykowa. Przedmiotem działalności, opartej na społecznym zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, jest eksploatacja sieci multimedialnych telewizji i realizacja przedsięwzięć wspomagających tego rodzaju działania; realizacja i rozpowszechnianie własnego programu lokalnego.

STVK „Centrum” wprowadza nowe technologie światłowodowe i  ma obecnie 8,5 km magistralnych i rozdzielczych sieci optycznych. Obok standardowej telewizji analogowej uruchomiło przekaz programów telewizyjnych w systemie cyfrowym.