Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 09 września 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

  • ul. Ciosnowska 131
  • ul. Karpacka 2
  • ul. Karpacka 4
  • ul. Karpacka 6