Zgodnie z uchwałą nr XL/526/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 marca 2022 r. bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników.

 Obecnie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz, odbiera konsorcjum firm:  Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi,ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź  oraz RS II Sp. z o. o. Zgierz, ul. 3 Maja 10.