Obecnie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz, odbiera Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi,ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź wraz z podwykonawcą, tj. firmą RS II Sp. z o. o. Zgierz, ul. 3 Maja 10.

Dodatkowe informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz znajdują się na stronie www.ekologicznyzgierz.pl/