Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 
Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57

Godziny pracy PSZOK: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz soboty w godzinach od 6:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK prowadzi firma RS II Sp z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz.

REGULAMIN PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK określa Regulamin PSZOK.