Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 
Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

W okresie od pierwszego kwietnia do końca października: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

W okresie od pierwszego listopada do końca marca: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00

REGULAMIN PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK określa Regulamin PSZOK.