Zgierz, ul. Łąkowa 8a/16

fundacja.niebieskie@gmail.com

tel. 602 365 419

Fundacja Niebieskie Migdały to organizacja pozarządowa nakierowana na 3 obszary: kulturę, życie społeczne oraz szeroko pojętą ekologię. Celami Fundacji są: 1. inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem i promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2. wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie kształtowania osobowości, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie; 3. popularyzowanie idei, prowadzenie edukacji oraz działań związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz promocją zdrowego stylu życia.