Zgierz, ul. Mielczarskiego 1

http://jedenplus.blogspot.com/

fundacjaJedenPlus@gmail.com

tel. 600464853

Inicjatorką i założycielką Fundacji Wspierania Samodzielnego Rodzicielstwa i Dzieci z rodzin niepełnych „Jeden (+)” jest Justyna Zielińska, która przez połowę swojego życia była zaangażowana w działania na rzecz społeczności lokalnej. Ma na swoim koncie wiele inicjatyw, które służyły osobom w wieku od przedszkola po wiek senioralny. Nigdy jednak nie zajmowała się tematyką jej najbliższą. Aż do roku 2015, kiedy poprowadziła warsztaty dla samotnych matek – uczestniczek projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Wtedy właśnie zrozumiała, że grupą, dla której chce pracować i którą chce wspierać są samodzielni rodzicie. Szybko znalazła osoby, które zechciały wspólnie z nią realizować misję Fundacji – służąc swoją wiedzą i doświadczeniem tym, którzy tego potrzebują.

W styczniu 2016 roku powstał akt założycielski, a od 15 lutego tego roku Fundacja „Jeden(+)” jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.