Celem Towarzystwa – zgodnie z ideałami jego twórców – jest podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży.

Obecnie związek zrzesza 44 towarzystwa a w nich blisko 8 tys. członków. W kilkuset sekcjach sportowych prowadzi zajęcia w 32 dyscyplinach. Kontynuując tradycję przedwojennego ZTG "Sokół" w Polsce prowadzi wśród młodzieży pracę patriotyczno-wychowawczą, krzewiąc cnoty rycerskie i obywatelskie, umacniając miłość do Ojczyzny i poczucie tożsamości narodowej.

W Zgierzu TG Sokół prężnie działa już od przeszło 100 lat i ciągle się rozwija...e-mail: tgsokolzgierz@gmail.com

KRS 0000464354
NIP 7321739592