siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24
tel. 42 716 22 97, 42 716 44 72,  fax  42 716 44 65
e-mail:
biuro@mpgkzgierz.pl
mpgkzgierz@poczta.onet.pl
adres www: www.mpgkzgierz.pl
 
Biuro: pn.-pt. w godz. 07.00 - 15.00
Kasa:
pn. śr. czw. pt. w godz. pracy biura

Zarząd:

Prezes Zarządu - Monika Hoffmann-Grabowska
Członek Zarządu - Elżbieta Wiaderkiewicz

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej - Jacek Duracz (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Biegaj - Strzelecka (przedstawicielka Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Buczek (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)

Udział Gminy Miasto Zgierz: 100%

Przedmiotem działania Spółki jest:
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

 • budowa dróg kołowych i szynowych

 • sprzedaż detaliczna paliw

 • towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

 • wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

 • wywóz śmieci i odpadów

 • wykonywanie usług sanitarnych i pokrewnych

 • odprowadzanie ścieków

 • prowadzenie basenu, nauka pływania

 • organizowanie pogrzebów i działalność pokrewna

 • działalność związana z leśnictwem

 • zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu

 • produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • reklama

 • sprzątanie i czyszczenie obiektów

 • unieszkodliwienie odpadów

 • pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi

 • pośrednictwo finansowe