siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Ks. Sz. Rembowskiego 22
tel. 42 716 11 66
fax
42 716 36 72
e-mail: pec@pec-zgierz.pl
adres www: www.pec-zgierz.pl
REGON: 470596678
NIP: 732-000-05-83
Nr KRS: 0000114888 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd:

Prezes Zarządu - Krzysztof Łebedowski

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Fuzowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  - Bohdan Bączak (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Socha 

Udział Gminy Miasto Zgierz: 49%

Kapitał Spółki: 14 968 000 zł