Siedziba Spółki:
95-100 Zgierz, ul. Łąkowa 20 m. 1 (Biuro Zarządu)
tel.
42 719 04 36 (Sekretariat)
fax 42 715 31 17
e-mail: biuro@tbs.zgierz.pl
adres www: www.tbs.zgierz.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu - Anna Mundzia

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bohdan Bączak (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Karolina Siermińska (przedstawicielka Gminy Miasto Zgierz)
Sekretarz Rady Nadzorczej - Mateusz Poradecki

Udział Gminy Miasto Zgierz: 5,33 %

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. powstało 20 lutego 1998 r.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70 948 886,07 zł.