siedziba: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45
tel. 42  715 12 95, 715 27 60 - Sekretariat
fax 42  715 27 61, 715 27 63
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
adres www: www.wodkan.zgierz.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 42 715 12 95, 42 715 33 67, 42 716 32 13
tel./fax 42 715 27 63
e-mail: bok@wodkan.zgierz.pl

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE (czynne całą dobę)

  • tel. 42 715 12 96
  • tel. kom. 88 715 12 96

Wykaz placówek bankowych, w których można regulować należności za wodę i ścieki bez dodatkowych opłat

Zarząd:

Prezes Zarządu - Piotr Karasiewicz  - Dyrektor Naczelny

Członek Zarządu - Marcin Zalewski - Dyrektor ds. Eksploatacji

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Tomasz Olendzki (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Kozerski (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Konrad Rosiński (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)

Informacje:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.278.750,00 zł i dzieli się na 49.023 udziały, z czego:

- Zgierska Spółka Wodna obejmuje 45.351 udziałów o łącznej wartości 56.688.750,00 zł,

- Gmina Miasto Zgierz obejmuje 3.672 udziały o łącznej wartości  4.590.000,00 zł - udział: 7,49%

Nr KRS: 46134, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 472320756

NIP: 732 - 18 - 68 - 898

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu: 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002

Przedmiot działalności obejmuje w szczególności:

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • budowę sieci, obiektów, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zagospodarowywanie i unieszkodliwianie odpadów.
Badania jakości wody