siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 28a
tel. 42 715 28 44
42 716 53 34 - Okręgowa stacja kontroli pojazdów
42 716 53 90 lub 601 935 009 - Przewozy autokarowe krajowe i zagraniczne
42 715 28 44 - Komunikacja miejska
42 715 28 44 lub 691 698 686 - Pomoc drogowa, parking strzeżony i depozytowy
42 715 28 44 w. 17 - Sekretariat Zarządu
e-mail: biuro@markab.pl
adres www: www.markab.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marek Wachowicz

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej - Bohdan Bączak (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Rafał Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej - Adam Kacprzycki

Udział Gminy Miasto Zgierz: 49%