Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik - Sekretarz Miasta:
Robert Chocholski - pokój 105 - tel. 42 7143 147

Zastępca Naczelnika:
Anna Majewska - pokój 109 - tel. 42 7143 102

Koordynator Stanowiska ds. Informatyki i Telekomunikacji:
Paweł Stankowski - pokój 215 - tel. 42 7143 159

Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza (parter i I piętro):
pokój 1 - tel. 42 7143 157, 149 - Biuro Obsługi Klienta
pok 7 - tel. 42 7143 259 - koordynacja Biura Obsługi Klienta

Biuro Rady Miasta Zgierza (I piętro):
pokój 102 - tel. 42 714 31 09, 42 714 31 65
pokój 109 - tel. 42 714 31 02, 42 714 31 06

Stanowisko ds. Informatyki i Telekomunikacji (II piętro):
pokój 213 - tel. 42 7143 155, 110 - administrator sieci, grafik
pokój 215 - tel. 42 7143 154, 159 - obsługa informatyczna, miejski serwis internetowy