Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (parter i II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl

Naczelnik:
Małgorzata Hlebowicz - pokój 015 (parter) - tel. 42 7143 127

Zastępca Naczelnika:
Ilona Potakowska - pokój 015  (parter) - tel. 42 7143 117

Pracownicy:
pokój 16 (parter) - tel. 42 7143 122, 126, 255 (podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
pokój 18 (parter) - tel. 42 7143 123, 124, 125, 134 (podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

Kasa:
pokój 18 - tel. 42 7143 123 (podatki i opłaty)
- poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 14.00
- wtorek 8.00 - 15.00
- piątek 8.00 - 13:00