V Kadencja (od październik 2018 r. do październik 2022 r.)
Siedziba: ul. Parzęczewska 38B. blok nr 3 (piwnica)
Kontakt: Adrian Lewandowski - Przewodniczący Zarządu Osiedla
tel. 661 258 585, po godz. 16:00, adres e-mail 650zgierz@gmail.com, facebook.com/650zgierz
 
Wykaz ulic jednostki pomocniczej
Baczyńskiego, Bazylijska (N 39-41j), Boya-Żeleńskiego, Gałczyńskiego (P 24-32B, A 27 i 27A), Jedlicka (A 30), Kamienna, Ks. Suchowolca, Lechonia, Leśmiana, Parzęczewska (P 14-do końca, N 13-do końca), Staffa, Tuwima (P 8-do końca, N 61-do końca), Witkacego

A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji
 

Statut Osiedla  - załącznik do uchwały Nr XVI/149/04    zmiany Statutu - załącznik do uchwały Nr XXXIII / 306 / 05

Opis granic - załącznik do uchwały Nr XXXIV/361/2001

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XXXIV/361/2001 Rady Miasta Zgierza z dn. 27.09.2001 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla 650-lecia.