Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Naczelnik:
Adam Kwiatkowski - pokój 208, tel. 42 7143 270

Zastępca Naczelnika:
Marek Skarzewski - pok. 209, tel. 42 7143 150

Pracownicy:
Bieżące utrzymanie pasów drogowych
pok. 209, tel. 42 7143 139, tel. 42 7143 150;

Regulowanie stanów prawnych dróg gminnych na terenie miasta Zgierza 
pok. 209, tel. 42 7143 139;

Opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza
pok. 209, tel. 42 7143 139, tel. 42 7143 150;

Zatwierdzanie projektów odtworzenia elementów pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Zgierza
pok. 209, tel. 42 7143 139, tel. 42 7143 150;

Wydawanie wymagań technicznych w zakresie podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
pok. 209 A, tel. 42 7143 806;

Decyzje administracyjne - zezwolenia na lokalizację w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Zgierza: zjazdów, urządzeń obcych oraz reklam
pok. 207, tel. 42 7143 805
pok. 209 A, tel. 42 7143 153;

Decyzje administracyjne - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Zgierza
pok. 207, tel. 42 7143 805
pok. 209 A, tel. 42 7143 153;

Sprawy związane z oświetleniem dróg gminnych na terenie miasta Zgierza
pok. 207, tel. 42 7143 805;

Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za szkody komunikacyjne, za uszczerbek na zdrowiu  i innymi zaistniałymi na drogach gminnych
pok. 204, tel.: 42 7143 152