Sprawę prowadzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Sposoby zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

Złożenie zawiadomienia w Biurze Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

lub
Złożenie zawiadomienia za pośrednictwem faksu 42 714 31 14

lub
Złożenie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-urzad@umz.zgierz.pl