Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

Krzysztof Łobodziński - pokój 212 - tel. 42 7143 112

Zastępca Naczelnika:

Marcin Wasiak - pok. 206, tel. 42 7143 230

Pracownicy:
Rozliczanie Inwestycji i zadań Wydziału, pozyskiwanie i rozliczanie środków pomocowych
pok. 211, tel. 42 7143 229, 261
 
Realizacja inwestycji miejskich, analiza pod kątem urbanistycznym i zagospodarowania przestrzennego spraw Wydziału
pok. 204, tel. 42 7143 817

Realizacja inwestycji miejskich
pok. 206, tel. 42 7143 230, 271

Pozyskiwanie, rozliczanie środków pomocowych oraz prowadzenie postępowań z udziałem środków pomocowych
pok. 211, tel. 42 7143 229, 261, 152

Koordynacja pracy Wydziału
pok. 204, tel. 42 7143 152