Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

 • Anna Sobierajska- pok. 216, tel. 42 7143 218

  Pracownicy:

  • pok. 216 - tel. 42 7143 218
   - umarzanie opłat za usuwanie drzew oraz krzewów, opłata retencyjna;
   - postępowania o zwrot kosztów poniesionych przez gminę na opiekę nad zwierzętami.

  • pok. 217 - tel. 42 7143 168
   - zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów;
   - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
   - ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych;
   - opiniowanie projektów geologicznych.

  • pok. 222 - tel. 42 7143 151
   - informacje o środowisku i jego ochronie;
   - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
   - kontrola użytkowników urządzeń w zakresie powszechnego, zwykłego korzystania ze środowiska;
   - tzw. opinie akustyczne;
   - rolnictwo;
   - opinie w zakresie zdjęcia próchniczej warstwy ziemi;
   - zwrot podatku akcyzowego;
   - opiniowanie planów łowieckich;
   - zmiana stanu wody na gruncie;
   - usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
   - opieka nad bezdomnymi zwierzętami, czasowe odebranie zwierząt, zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
   - usuwanie z dróg pojazdów tzw. wraków;
   - usuwanie wyrobów azbestowych.