Sprawę prowadzi:
Wydział Infrastruktury Technicznej

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Uchwała nr LXV/899/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2023.5910).