Kontakt:

95-100 Zgierz, ul. Długa 29a
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Agnieszka Śmietana - Pełnomocnik ds. Obsługi Przedsiębiorców tel. 690 540 365, mail:  asmietana@umz.zgierz.pl
adres ogólny zcop : cop@umz.zgierz.pl

Pracownicy:
Krystyna Święcicka tel. 503 008 159,  mail: kswiecicka@umz.zgierz.pl