Sprawę prowadzi:
Urząd Stanu Cywilnego

Formularze elektroniczne Urzędu Stanu Cywilnego dostępne na platformie ePUAP

Miejsce składania:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. 1 Maja 5
Zgierz 95-100
tel. 42 716 39 75
faks 42 716 35 71

Opłata skarbowa
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
15 8783 0004 0017 2303 2000 0103