Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

 • Aleksandra Wiaderkiewicz - pokój 112 - tel. 42 714 31 56
  Administrator Biuletynu Informacji Publicznej

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
 • Paweł Sikorski - pokój 112 - tel. 42 714 32 24

Pracownicy:

 • pokój 112 - tel. 42 714 32 24, 42 714 32 31, faks 42 714 32 23

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • pokój 113
  - tel. 42 714 32 20, 42 714 32 22
  - tel. kom. 510 068 222
  - faks 42 714 32 23
  (w godzinach pracy Urzędu)
 • Straż Miejska - tel. 42 716 44 58
  (po godzinach pracy Urzędu i w dni ustawowo wolne od pracy)