Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik - Pierwszy Zastępca Prezydenta :
Bohdan Bączak - tel. 42 714 31 00, pokój 108 (I piętro)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych -  pok. 112 - tel. 42 714 32 24

Pracownicy:
pokój 112
- tel. 42 714 32 24, 42 714 32 31, 42 714 31 56 faks 42 714 32 23
- kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem na zagrożenia powstałe na terenie Miasta
- współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
- realizacja kwalifikacji wojskowej
- nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia i aktualizacji rejestrów świadczeń
- prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej
- koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:
pokój 113
- tel. 42 714 32 20, 42 714 32 22
- tel. kom. 510 068 222
- faks 42 714 32 23
(w godzinach pracy Urzędu)

Straż Miejska - tel. 42 716 44 58
(po godzinach pracy Urzędu i w dni ustawowo wolne od pracy)
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności