Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik - Pierwszy Zastępca Prezydenta :

 • Bohdan Bączak - tel. 42 714 31 00, pokój 108 (I piętro)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Paweł Sikorski, pokój 112 - tel. 42 714 32 24

Pracownicy:

 • pokój 112 - tel. 42 714 32 24, 42 714 32 31, 42 714 31 56 faks 42 714 32 23

- kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem na zagrożenia powstałe na terenie Miasta
- współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
- realizacja kwalifikacji wojskowej
- nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia i aktualizacji rejestrów świadczeń
- prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej
- koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • pokój 113
  - tel. 42 714 32 20, 42 714 32 22
  - tel. kom. 510 068 222
  - faks 42 714 32 23
  (w godzinach pracy Urzędu)
 • Straż Miejska - tel. 42 716 44 58
  (po godzinach pracy Urzędu i w dni ustawowo wolne od pracy)

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności